Archive for the ‘Ogrodnictwo’ Category

SANYO DIGITAL CAMERA
Listopad - 11 - 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Metoda piroakustyczna polega na instalowaniu w sadzie tzw. detonatorów acetylenowych. Acetylen powstający w części zwanej wytwornicą gromadzi się w komorze spalania i w określonych odstępach czasu spala się z hukiem przypominającym wystrzał z dubeltówki. Jednakże po pewnym czasie niektóre ptaki, zwłaszcza szpaki, przyzwyczajają się do okresowych wybuchów i przestają na nie reagować. Stosunkowo lepsze wyniki daje metoda piroakustyczna z efektem optycznym. W tym przypadku hukowi spowodowanemu wybuchem gazów towarzyszy gwałtowny ruch jakiegoś przedmiotu, np. rzutki podrzuconej siłą wybuchu. Metoda bioakustyczna polega na emitowaniu w sadzie nagranego na taśmie magnetofonowej krzyku przerażenia lub ostrzeżenia wydawanego przez ptaki w niebezpieczeństwie. Potrzebna jest  [ Read More ]

Natural Forest - Sunburst
Listopad - 11 - 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Atakuje wszystkie drzewa owocowe, ale najczęściej jabłonie. Najbardziej narażone są drzewa osłabione na skutekprzemarznięcia lub nieodpowiednich warunków wzrostu, uszkodzone przez gryzonie, pędraki itp., ale często atakuje także drzewa zupełnie zdrowe. Jest to chrząszcz z rodziny kornikowatych, ciemnobrązowy, błyszczący, długości 3—4 mm. Larwy są białe, beznogie. Zimują larwy drugiego pokolenia w chodnikach pod korą drzew. Przepoczwarzają się wiosną, a chrząszcze wylatują w kwietniu i maju. Przez pewien czas żerują na liściach. Później samica wgryza się pod korę i wyżera chodnik macierzysty długości 6—12 cm i szerokości około 2 mm, biegnący równolegle do osi drzewa. Z obydwu stron chodnika macierzystego wygryza 30—60  [ Read More ]

2
Czerwiec - 11 - 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Podstawowym zabiegiem jest opryskiwanie przed kwitnieniem insektycydami fosforoorganicznymi o działaniu wgłębnym albo biopreparatami. Przeciwko zwójkom zimującym w postaci jaj zabieg ten powinien być wykonay w fazie późnego zielonego pąka lub wczesnego różowego pąka, natomiast przeciwko gatunkom zimującym w postaci gąsienic — na początku fazy zielonego pąka. W małych sadach przydomowych dobre wyniki daje opryskiwanie zimowe. Zabieg ten należy wykonać możliwie późno, tuż przed pękaniem pąków, gdyż gatunki zimujące w stadium gąsienicy są wtedy bardziej wrażliwe na insektycydy. Jest on jednak mało skuteczny przeciwko zwójce różóweczce i innym gatunkom zimującym w postaci jaj. W razie masowego występowania zwójek w okresie letnim,  [ Read More ]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Czerwiec - 11 - 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Na drzewach owocowych żerują gąsienice kilku gatunków motyli należących do rodziny wystrojowatych i kibitnikowatych. Do najważniejszych należą: wystrój wężowiaczek, wystrój gruszowiaczek, kibitnik jabłoniaczek, kibitnik leszczynowiaczek, szrotówek białaczek i in. Są to przeważnie szkodniki wielożerne, atakujące wszystkie drzewa owocowe, jedynie kibitnik leszczynowiaczek atakuje głównie orzech włoski, a szrotówek leszczyniaczek — głównie leszczynę. Są to niewielkie motyle o rozpiętości skrzydeł 7—15. mm. Przednie skrzydła zazwyczaj srebrzyste, z mniej lub bardziej wyraźnym wzorem. Zimują poczwarki lub owady dorosłe. Lot i składanie jaj odbywają się w maju i czerwcu. Gąsienice drążą w tkance liści miny o kształcie charakterystycznym dla gatunku: np. miny wystroją wężowiaczka  [ Read More ]

10
Styczeń - 11 - 2014
Komentowanie nie jest możliwe

Na ogół poszczególne gatunki mszyc mogą żerować na jednym lub paru gatunkach roślin, tylko nieliczne są typowymi polifagami. Ponieważ jednak w niewielkim stopniu różnią się między sobą biologią, a zwłaszcza szkodliwością, i zwalczane są w podobny sposób, zostaną omówione łącznie. Mszyce są to niewielkie owady z rzędu pluskwiaków równo-skrzydłych, o długości ciała od 1 do 7 mm. Większość gatunków ma na tylnym końcu ciała 2 charakterystyczne wyrostki zwane syfonami. Najczęściej spotyka się formy bezskrzydłe, okresowo pojawiają się jednak formy z 2 parami błoniastych skrzydeł. Mszyce mają aparat gębowy kłująco-ssący z kłujką, którą zagłębiają w tkanki roślinne i wysysają z nich  [ Read More ]

SONY DSC
Styczeń - 11 - 2014
Komentowanie nie jest możliwe

W ciągu całego okresu wegetacji szkodnik żeruje na liściach, głównie na dolnej ich stronie, nakłuwając tkanki i wysysając soki. Na liściu silnie porażonym może żerować kilkaset przędziorków. Na liściach powstają początkowo jaśniejsze plamki, później, cała blaszka brunatnieje i zasycha. W razie silnego porażenia, zwłaszcza śliw, może już w połowią lipca nastąpić defoliacja drzew. W celu określenia potrzeby zwalczania, przędziorka owocowca należy wykonać kilka lustracji gadu. Pierwszą lustrację Wykonuje się w zimie. Jeśli w tym okresie na 2 mb pędu znajdują się ponad 5000 jaj, konieczne jest opryskiwanie Roztoczolem lub Sadofosem w fazie różowego pąka. Jeśli liczba jaj na pędach wynosi  [ Read More ]