Posted by admin on Czerwiec - 11 - 2014 | Komentowanie nie jest możliwe

Na drzewach owocowych żerują gąsienice kilku gatunków motyli należących do rodziny wystrojowatych i kibitnikowatych. Do najważniejszych należą: wystrój wężowiaczek, wystrój gruszowiaczek, kibitnik jabłoniaczek, kibitnik leszczynowiaczek, szrotówek białaczek i in. Są to przeważnie szkodniki wielożerne, atakujące wszystkie drzewa owocowe, jedynie kibitnik leszczynowiaczek atakuje głównie orzech włoski, a szrotówek leszczyniaczek — głównie leszczynę. Są to niewielkie motyle o rozpiętości skrzydeł 7—15. mm. Przednie skrzydła zazwyczaj srebrzyste, z mniej lub bardziej wyraźnym wzorem. Zimują poczwarki lub owady dorosłe. Lot i składanie jaj odbywają się w maju i czerwcu. Gąsienice drążą w tkance liści miny o kształcie charakterystycznym dla gatunku: np. miny wystroją wężowiaczka są wydłużone, wężowate, wystroją gruszowiaczka koliste, a szrotówka białaczka umieszczone w rozwidleniach nerwów. W ciągu roku rozwijają się dwa pokolenia szkodników; w sprzyjających warunkach atmosferycznych u niektórych gatunków może rozwinąć się częściowo trzecie pokolenie. Szkodliwość. Wyrządzają szkody tylko w latach masowego pojawu, zwłaszcza w szkółkach i młodych sadach. Zwalczanie. Silnie zaatakowane sady należy opryskiwać w okresie lotu motyli lub po zaobserwowaniu pierwszych min insektycydami fosforoorganicznymi o działaniu układowym lub wgłębnym.

Szkodniki minujące liście
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Comments are closed.