Posted by admin on Styczeń - 11 - 2014 | Komentowanie nie jest możliwe

Na ogół poszczególne gatunki mszyc mogą żerować na jednym lub paru gatunkach roślin, tylko nieliczne są typowymi polifagami. Ponieważ jednak w niewielkim stopniu różnią się między sobą biologią, a zwłaszcza szkodliwością, i zwalczane są w podobny sposób, zostaną omówione łącznie. Mszyce są to niewielkie owady z rzędu pluskwiaków równo-skrzydłych, o długości ciała od 1 do 7 mm. Większość gatunków ma na tylnym końcu ciała 2 charakterystyczne wyrostki zwane syfonami. Najczęściej spotyka się formy bezskrzydłe, okresowo pojawiają się jednak formy z 2 parami błoniastych skrzydeł. Mszyce mają aparat gębowy kłująco-ssący z kłujką, którą zagłębiają w tkanki roślinne i wysysają z nich soki. Gatunki mszyc można podzielić na jednodomowe— żyjące na jednej roślinie i dwudomowe — zmieniające podczas swego cyklu,rozwojowego roślinę żywicielską. Mszyce jednodomowe zimują w postaci -zapłodnionych jaj na roślinach żywicielskich. Z jaj tych wylęgają się bezskrzydłe samice zwane założycielkami rodu. W ciągu kilku lub kilkunastu dni po wylęgu, zależnie od pogody, samice te dorastają i rodzą bez zapłodnienia żywe larwy, które już po 5—6 dniach są zdolne do dalszego rozmnażania. Jedna samica rodzi do 8 larw dziennie, a 40—100 larw w ciągu całego życia. W okresie wegetacji rozwija się 9—12, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych nawet więcej pokoleń. Pod koniec wiosny i latem wśród samic bezskrzydłych pojawiają się samice uskrzydlone zwane migrantkami. Przelatują one na inne rośliny tego samego gatunku i dają początek nowym koloniom mszyc. Jesienią pojawia się pokolenie płciowe, złożone z samic i samców. Po zapłodnieniu samice pokolenia płciowego składają jaja, które zimują.

Mszyce
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Comments are closed.